header image

Diody

DIODY

každá dioda má dva pracovní body, katodu a anodu

Základní informace

Diody jsou elektronické součástky, které mají dva pracovní body. Základní funkcí diody je to, že
propouští proud od anody ke katodě. Proud dokáže propouštět již od malého napětí. Schottkyho dioda propouští
třeba jen 0,3V. Pokud se směr proudu otočí, tedy od katody k anodě, tak Schottkyho dioda v tomto případě
propouští 70V.

Rozdelení diod

Podle konstrukce to může být buď polovodičová dioda, která je založena na P-N přechodu a nebo elektronka, která se
používá v audio technice.

Další typy diod jsou:

fotodioda – reaguje na dopadající světlo

led dioda – dioda, která dokáže vyřazovat světlo

Zenerova dioda – používá se jako stabilizátor napětí

varikap, varaktor – mají větší kapacitu než ostatní typy diod